sponsors
Česky English Deutsch Pусский

11.2007 Založení sdružení -  Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
7.2008 Registrace sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob u KrÚ JMK v Brně
8.2008 Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
3.2009 Zpracování žádosti k projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“
3.2009 Vydání územního rozhodnutí (rozhodnutí o změně využití území pro účel „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ s nabytím právní moci)                
8.2009 Uzavření Smlouvy o výpůjčce objektu mezi NPÚ a Multifunkčním centrem zámek Lednice, zájmovým sdružením právnických osob, s nabytím právní moci k 30.9.2011
4.2010 Rozhodnutí o přidělení dotace
3.2011 Zpracování projektové dokumentace k stavebnímu povolení
3.2011 Podepsání veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby s potvrzením účinnosti
6.2011 Dokončení  projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací
1.2012-3.2012  Zahájení stavebních prací
6.2012-7.2013  Výběr dodavatele  expozic  a  interiérů a dodávka expozic a interiérů
9.2013 Dokončení stavebních prací včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí 
01.2015 Konečný termín realizace projektu
2.2015 - 1.2020 Doba udržitelnosti projektu

Aktuality

7.6.2017
Od 1. 7. 2017 do 9. 7. 2017 se v zámeckých jízdárnách v Lednici uskuteční výstava kaktusů. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin
29.5.2017
V pátek 2. června se uskuteční muzejní noc v zámeckých jízdárnách v Lednici s názvem HRAVÉ JÍZDÁRNY...

Divadelní představení - ÚŽASNÁ SVATBA

19.4.2017
V úterý 23. května 2017 v 19:30 se uskuteční divadelní představení ÚŽASNÁ SVATBA.......
Další >>
Členové sdružení:
Jihomoravský kraj Obec Lednice Masarykova univerzita Mendelova univerzita Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
Partneři projektu:
Dolní Morava Vysoké učení technické v Brně
Spolupracující subjekty: