sponsors
Česky English Deutsch Pусский

Místo/lokalita

mapka.png

Vlastnické vztahy

Objekt koníren je ve vlastnictví českého státu. Správu objektu vykonává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. Pro realizaci projektu byl objekt přenechán do výpůjčky Multifunkčnímu centru zámku Lednice, sdružení právnických osob na dobu osmi let.

Popis objektu

Objekt koníren se nachází u příjezdové komunikace od Podivína v severní části obce Lednice na mírně vyvýšeném svahu nad zámeckým ramenem řeky Dyje. Od západu hraničí se silnicí na Podivín, z východní strany je objekt jízdáren spojovacím schodištěm přepojen s křídlem zámku se zaústěním v tzv. Loveckém dvoře. Objekt sestává ze tří křídel a vzájemně protilehlých výběžků ve formě rizalitů, které uzavírají nádvoří koníren ze severní strany. Konírny patří k nejstarším, v původní podobě nejlépe zachovaným částem komplexu státního zámku v Lednici, které ve své historii neprodělaly radikální stavební proměnu. Dílčími úpravami byly částečně pozměněny prostory v západním křídle, kde se nacházejí byty a prostory v jižní části 2. nadzemního podlaží východního křídla, které svého času využívala Vysoká škola zemědělská.

Historie objektu

Důležitým předmětem prestiže a symbolem bohatství a moci byly v období baroka koně. Konírny tak byly nezbytnou součástí rezidenčních prostor vládnoucích rodů. Jinak tomu nebylo ani v Lednici, letním sídle knížecího rodu Liechtensteinů, kde byly představy diletujícího architekta knížete Karla Eusebia z Liechtensteina přeneseny do projektu, který započal Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníka na ose starých koníren. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla, které by uzavřelo nádvoří koníren ze severní strany nedošlo, teprve koncem 18. století byl prostor uzavřen dvěma náznaky křídel navazujících na západní a východní křídlo objektu.

Význam objektu

Zámecké konírny jsou součástí:
- Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb.
- Památkové zóny prohlášené 10. září 1992 vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb., o prohlášení lednicko – valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
- Kulturní krajiny, dne 7.12.1996 zapsané pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO

Aktuality

7.6.2017
Od 1. 7. 2017 do 9. 7. 2017 se v zámeckých jízdárnách v Lednici uskuteční výstava kaktusů. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin
29.5.2017
V pátek 2. června se uskuteční muzejní noc v zámeckých jízdárnách v Lednici s názvem HRAVÉ JÍZDÁRNY...

Divadelní představení - ÚŽASNÁ SVATBA

19.4.2017
V úterý 23. května 2017 v 19:30 se uskuteční divadelní představení ÚŽASNÁ SVATBA.......
Další >>
Členové sdružení:
Jihomoravský kraj Obec Lednice Masarykova univerzita Mendelova univerzita Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
Partneři projektu:
Dolní Morava Vysoké učení technické v Brně
Spolupracující subjekty: